Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://doraemonkoifarm.com

Gmail: Doraemonkoifarm@gmail.com

Chính sách bảo mật

Cửa hàng cá Koi và máy lọc Drum Filter cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của khách hàng là quan trọng và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin đó.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau từ khách hàng:

 • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.
 • Thông tin về giao dịch: thông tin về các giao dịch mua hàng của khách hàng, bao gồm số đơn hàng, ngày mua hàng, sản phẩm mua, giá cả, v.v.
 • Thông tin về hoạt động của khách hàng trên trang web: thông tin về các trang web mà khách hàng đã truy cập, các sản phẩm mà khách hàng đã xem, v.v.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ khách hàng để:

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng: chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xác minh danh tính của khách hàng, xử lý đơn hàng của khách hàng, và cung cấp dịch vụ khách hàng.
 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi: chúng tôi sử dụng thông tin về hoạt động của khách hàng trên trang web để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông tin tiếp thị: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi cho khách hàng thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Các đối tác tiếp thị: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với các đối tác tiếp thị của chúng tôi để họ gửi cho khách hàng thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ của họ.
 • Cơ quan pháp luật: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu.

Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về khách hàng.
 • Quyền sửa đổi: khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi thông tin cá nhân của khách hàng nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa: khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Quyền từ chối tiếp thị: khách hàng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

Cách thức khách hàng thực hiện các quyền của mình

Để thực hiện các quyền của mình, khách hàng vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của khách hàng trong vòng 30 ngày.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: doraemonkoifarm@gmail.com